Låt oss presentera…

… årets färskaste AQC:are Daniel Jonsson och Robert Nilsson. Kul att ha er med oss, varmt välkomna till AQC!

Daniel började hos oss den 1 januari och är i full gång med sitt uppdrag. Robert gjorde sin första dag hos oss och på sitt uppdrag i måndags den 11 januari.

Daniel har en bred erfarenhet av de flesta formerna av systemutveckling inkluderat webbutveckling, iOS och inbyggda system.

Robert är en erfaren utvecklare och testare. Han har ett starkt intresse för produktutveckling av mjukvara, testutveckling och testautomatisering.

Återigen, varmt välkomna!