Om AQC

Framtidens konsultbolag

Vår story

I december 2013 grundade vi Test & QA AB, ett konsultbolag med fokus på test och kvalitetssäkring. Med mer än 15 års erfarenhet från konsultbranschen ville vi skapa ett företag som helt kunde fokusera på kvalitetssäkringsprocessen.
I april 2016 anställdes Niclas Wallster som ny vd i företaget. Vi kompletterade även verksamheten med system- och applikationsutveckling, dels för att våra kunder efterfrågat det, dels för att vi själva tycker att system- och applikationsutveckling är väldigt roligt. Dessutom passar det väl in med test och kvalitetssäkring.

Under december 2016 lanserade vi vårt nya namn, AQC – Abiding Quality Consultants. Det är ett namn brett nog att rymma samtliga delar av verksamheten och det säger vad vi står för; konsultuppdrag med bestående kvalitet. Vi håller hög kvalitet i allt vi gör. Våra konsulter drivs av viljan och intresset att hjälpa kunden till framgång. De arbetar nära kunden för att skapa bästa möjliga resultat av varje projekt. En applikation eller ett system ska fungera även långt efter att vi är klara med det.  Vi följer upp, utvärderar och säkerställer alltid kvaliteten i våra leveranser.

Korta beslutsvägar och socialt engagemang

På AQC arbetar vi med korta beslutsvägar. Trots att många av våra konsulter sitter på plats ute hos kund månar vi om att alla lär känna varandra. Vi jobbar i små kompetensgrupper och värdesätter aktiviteter som stärker familjekänslan och tillhörigheten.

Mer än bara ett konsultbolag

Vi erbjuder en av konsultmarknadens bästa ersättningsmodell, där vi har dig som konsult i fokus