Två nya stjärnor…

Vi vill hälsa Jimmy Wärting och Rickard Wettström varmt välkomna till AQC!

Jimmy har lång erfarenhet av programmering och upprätthåller ett par stycken öppna källkodspaket som laddas ner flitigt på Github. och Rickard har lång erfarenhet av PHP och även Ruby som utvecklare inom mediabranschen.