Två rejäla nyårsraketer

Två rejäla nyårsraketer avfyrades på årets första dag ifrån AQC.

Den första dagen på året bjöd på två tillskott till AQC

Hans Kneczke och Minh Tham. 

Båda har lång erfarenhet inom QA som är deras intresse område. 

Varmt välkomna till AQC.